Nejčastější vady řeči u dětí

Vady řečí u dětí

Každé dítě je unikát a rychlost, za jak dlouho se naučí kvalitně mluvit a správně vyslovovat jednotlivá písmenka, se u každého může lišit. Je však pravdou, že v posledních letech dětí s vadou řeči přibývá.

Tyto vady mohou způsobovat i problémy týkající se psychického stavu dítěte. První cesta by tedy měla vést k odborníkovi, který dokáže dle své praxe určit, o jakou konkrétní vadu se jedná a jak dále postupovat k jejímu odstranění.

Správná artikulace

 • Správné využití dýchacích technik
 • Vytvoření hlásek – fonace
 • Zabarvení hlasu – rezonance
 • Správné vyslovení samotných hlásek.

Lidská řeč

Při řeči se člověk nadechuje nosem a při samotném mluvení vydechuje ústy.

Hlasivky

Určují výšku hlasu díky své délce.

Barva hlasu

Je pro každého člověka individualitou. Ovlivňuje ji více aspektů v těle. Nadhrtanový prostor, rezonance v lebeční dutině a postavení lících kostí.

vady-reci03

Problémy v řeči u dětí

Převážně se problémy s řečí řeší v předškolním věku, ale najdou se i takové případy, kdy se musí řešit správná výslovnost u dětí, které již navštěvují základní školu.

 • Problémové vyslovování konkrétní hlásky
 • Ráčkování
 • Mluví často velmi rychle – tumultus
 • Hlásky dokážou během řeči polknout, takže je ani celé nevysloví – dyslálie
 • Koktání – balbutismmus
 • Zadrhávání v řeči
 • Zpomalený vývoj v řeči
 • Selektivní mutismus – vážná porucha řeči
 • Hlasové poruchy
 • Palatolalie
 • Rinolálie – tzv. mluva nosem
 • Afázie – ztráta rozumění řeči nebo samotné produkce

Důvody vadné řeči

 • Dítě nemá dostatečně vyzrálou centrální nervovou soustavu
 • Špatná motorická dovednost
 • Nesprávná artikulace
 • Slabší sluchové vnímání
 • Špatná pohyblivost jazyka
 • Uzdička pod jazykem
 • Lehká mozková disfunkce

Dyslálie – patlání

Jedná se o vadu řeči ve vyslovování konkrétních hlásek. Nejčastěji se vyskytující vada řeči u dětí. Je diagnostikována u více jak 50 % dětí s vadou řeči. Dítě špatně napodobí hlásku, kterou slyší. Například při vyslovování hlásky r a ř dítě říká hlásku l.

Balbutismus – koktání

Koktavost narušuje plynulý tok řeči. I v dospělosti může člověk koktat, protože to způsobuje především stres. U dětí se projevuje kolem 3 roku života. Nejčastěji se vyskytuje u chlapců. Pokud trpí koktáním dívky, je léčebný proces zdlouhavější a náročnější než u chlapců. Náchylnější na koktání jsou citlivější děti. Řeší se především s odborníky.

Tumultus – breptání

Jde o vadu, kdy dítě mluví velmi rychle. Příčiny jsou většinou neurologického typu. Projevy jsou velmi podobné koktání. Velmi často polyká slabiky nebo i celá slova. Dítě jedná velmi impulzivně a nestačí vyjádřit slovy vše, co chce vlastně sdělit řečí. Lze řešit i bez odborné pomoci. Klást důraz na zřetelnou výslovnost a pomalé dýchání. V případě, že se dítě nijak nezlepšuje, je dobré se poradit s odborníkem na dalším postupu.

vady-reci02

Příznaky

 • Takto postižené děti mají sníženou schopnost vnímání.
 • Nedokážou se dlouho soustředit.
 • V některých případech se jedná o dědičnost.
 • Plete se jim pravá i levá strana v orientaci.

Zpomalený vývoj řeči – dysfázie

Pokud dítě nespadá do tabulkových údajů dle vývoje řeči v určitém věku, není třeba hned chodit řešit problém s odborníky. Nechte dítě více se socializovat mezi ostatními dětmi. Čtěte pohádky a více na dítě mluvte. Pokud se však vývoj v řeči nikam neposouvá, může být příčina různorodá a je třeba ji odhalit, co nejdříve.

Proto se poté již doporučuje poradit se s odborníkem. Optimální věk, kdy by dítě už mělo mít základy výslovnosti je kolem 3 roku. Projevy můžou být ve špatné výslovnosti, v gramatice ale také i stavbě vět a nesrozumitelného celkového obsahu.

Příznaky

 • Malá slovní zásoba.
 • Neumí se srozumitelně vyjadřovat.
 • Špatně skloňuje a plete si časování u sloves.
 • Plete si slova, která si jsou podobná.
 • Tvrdé a měkké slabiky nerozlišuje.

Selektivní mutismus

Jedná se o vážnější poruchu řeči. Dítě mluví a vyjadřuje se zcela v pořádku tam, kde se cítí komfortně. Problém však nastává v situacích, kdy je například dítě mimo domov nebo musí mluvit s cizími lidmi apod.

Nejčastěji trpí selektivním mutismem malé děti, které jsou velmi stydlivé nebo mají jednu z úzkostných poruch. Postiženy jsou také děti, které se často straní kolektivu a bývají většinu času samy.

Špatná výslovnost – dysartrie

Jde o špatnou artikulaci. Velmi často je ruku v ruce s onemocněním nervové soustavy. Jedná se o vážnou poruchu, která se musí hned řešit s odborníky.

Příčiny vzniku

 • Již v těhotenství může být poškozen plod například díky infekci apod.
 • Při předčasném porodu.
 • Prodělání nemocí (meningitida, encefalitida, velmi vysoké horečky)
 • Nádorové onemocnění.
 • Postižený cévní systém v těle.
 • Těžká úraz hlavy atd.

Příznaky

 • Špatná výslovnost.
 • Zpomalené vyjadřování.
 • Změny tónu v hlase.

vady-reci01

Palatolalie

Trpí jí děti, které mají rozštěp patra. Řeší se včasným lékařským zásahem a postupnou logopedickou podporou.

Kde pomáhá logoped?

 • Při koktání
 • Dítě tzv. huhňá
 • Dítě nedokáže správně vyslovovat kvůli uzdičce, kterou má srostlou pod jazykem.
 • V případě, že se dítě léči s neurologickými problémy.
 • Pokud se obdobné problémy v rodině již řešily nebo řeší.
 • Když dítě vynechává v řeči zvratná zájmena.

Jak se pozná možná vada řeči

Cizí lidé nedokážou porozumět, co jim dítě chce vlastně sdělit. Dítě se necítí dobře, kdy nedokáže řečí vyjádřit, co potřebuje a bývá z toho duševně rozhozeno. Pokud dítě ve svém věku nemluví minimálně obdobně, jako jeho vrstevníci, je dobré se spojit aspoň s dětským lékařem a poradit se. některých malých dětí se vyskytuje často problém i se stravou, kdy může příčina být způsobena orální motorickou dovedností.

Správné vyslovování dle věku

Optimální věk pro správné vyslovování všech hlásek je dle průzkumů nejpozději od 6 let. Pokud dítě správně nemluví ani po 6 roku svého života, často dochází k odkladu nástupu do základní školy. 

 • Od 4 let by dítě mělo umět vyslovit hlásky (ď, ť, ň, k, g).
 • Od 5 let se přidává do slovní zásoby také hláska l a sykavky.
 • Slovní zásoba by měla obsahovat tolik slov, aby dokázalo dítě vyjádřit prakticky vše, co potřebuje.
 • Věty by se měly skládat aspoň z 5 slov.
 • Od 6 let už by dítě mělo ovládat i hlásky r a ř, které se řadí mezi poslední hlásky.

Aby dítě mohlo nastoupit do základní školy, musí umět:

 1. Vyslovení kompletní soustavy hlásek
 2. Vyjadřování v celých větách.
 3. Dítě musí umět popsat určité situace a odvyprávět například krátký příběh.
 4. Dokáže porozumět mluvenému textu.
 5. Využívá správné gramatiky – rody, čísla, časování atd.
 6. Velká slovní zásoba, tak by dokázaly většinu svého okolí, kde se pohybují, slovy popsat.
 7. Umět vést rozhovory mezi sebou, kde se dodržují určitá pravidla.

A až přijde ten pravý čas - budou se hodit kvalitní školní potřeby.