Jak připravit dítě na školu?

Připravte své dítě na školní docházku v pohodě a bez stresu

Čeká vaši ratolest nástup do první třídy a vy si stále nejste jisti, zda je ten správný čas? Připravenost dítěte na školní docházku souvisí s mnoha aspekty. Je to souhrn více faktorů a dovedností, které vám mohou ukázat, je-li právě vaše dítě na školní docházku již připravené, nebo by bylo lepší jeho nástup ještě odložit.

Vaše dítě musí být do školy připravené jak po psychické, tak fyzické stránce. Není pravidlem, že všechny děti musí být zralé již v šesti letech. Některým odklad prospěje, jiné jsou pro školní docházku zralé i dříve. Dítě, které není zralé se bude ve škole trápit, bude mít problém pochopit látku, nebo udržet pozornost a emoce.

A hlavně - než dítko vyrazí do školy - je potřeba ho vybavit kvalitními školními pomůckami.

Důležitá je fyzická zralost

Dítě, které nastupuje do školy by mělo být optimálně fyzicky zralé. To znamená, že dosahuje nejen správného věku, ale také hmotnosti a výšky. Věkově dítě dozrává ke školní docházce kolem 6 let a čtyř měsíců. Pro dívky narozené déle než v březnu a pro chlapce narozené až po srpnu je proto mnohdy lepší zvolit raději odklad školní docházky.

skolni-dochazka

Během šestého roku dochází k celkové změně tělesné stavby. Dítě působí vytáhle, a nepřirozeně. K ověření, zda je vaše dítě výškově zralé pro školní docházku může posloužit tzv. "Filipínská míra", kdy si dítě musí dosáhnout pravou rukou přes temeno hlavy na levé ucho. Průměrná výška děvčat by se měla pohybovat od 105 do 115 cm, u chlapců pak od 110 do 118 cm. Váhově se pak většina šestiletých holek pohybuje kolem 19 až 23 kg, u chlapců pak většinou 17 až 22 kg. Vždy však mějte na paměti individuální rozdíly u proporcí dětí. Velmi záleží také na genetice a celkové tělesné stavbě.

Nejlepší metodou učení je hra

Do souboru vědomostí a dovedností, které by dítě školního věku už mělo ovládat patří také určitě percepční a kognitivní znalosti. Dítě by mělo být schopné rozeznat od sebe základní tvary a také je správně pojmenovat. Cizí by mu neměla být ani některá číslice, nebo písmena. Při běžné mluvě by pak dítě mělo poznat první písmeno ve slově. Již s předškolákem je vhodné procvičovat rozklad slov na hlásky a samohlásky.

Důležitým aspektem při nástupu do školy je také rozumová zralost dítěte. Dítě by mělo chápat svět už více realisticky, rozumět pojmům spojeným s časem a o jednotlivých věcech a předmětech také logicky uvažovat. Samozřejmostí u školního dítěte je znalost barev a základních početních úkonů.

Také paměť dítěte zralého na školní docházku by měla dosahovat určité úrovně. Dítě by si mělo snadno pamatovat větu o osmi slovech a zopakovat ji. Nemělo by mít problém ani s plněním třech za sebou jdoucích příkazů.

Slovní zásoba dítěte v předškolním věku zahrnuje deset až čtrnáct tisíc slov. Předškolák zná a umí si poradit s většinou grafických jevů, jako je skloňování, časování a také jednoduchý slovosled. Mělo by umět také v jednoduchých větách vyprávět o sobě, o rodině, nebo o jeho zájmech.

Při nástupu do školy je důležitá také správná grafomotorika. Dítě musí umět správně držet tužku a také umět nakreslit základní geometrické tvary. Kresba předškoláka už obsahuje detaily, je více propracovaná. U většiny dětí už se projeví dominance jedné ruky a jednoho oka. Dominantní ruka bývá šikovnější a pokud je v souhře s dominantním okem, pak se jedná o vyhraněnou dominanci a je napůl vyhráno. Může se však setkat také se kříženou lateritou, kdy je dominantní například pravá ruka a levé oko, což může v některých případech lehce ztížit správný vývoj.

Pokud je vaše dítě levák, pak ho v žádném případě na pravou ruku nepřeučujte. Může to způsobit vážné neurotické poruchy, a také zpomalení duševního vývoje. U leváků hlídejte jen správný sklon papíru a také držení tužky.

skolni-dochazka01

Sociálně zralé dítě je ve škole šťastné

Jako každý rodič, tak i vy určitě chcete, aby se vašemu dítěti ve škole líbilo a bylo spokojené. I k nástupu do školy však musí sociálně a emočně dozrát. Jen tak může být ve škole šťastné a v pohodě. Sociálně zralé dítě si ve škole hledá své přátelé a postupně se dostává ze závislosti na rodičích. Dokáže být bez problémů mezi dětmi a jako autoritu vnímat místo rodičů učitele.

Dítě sociálně zralé k nástupu do školy je schopné kolektivní práce. Je samostatné a nepotřebuje stálý dohled dospělé osoby. Ve prospěch skupiny by mělo zvládnout upustit od svých potřeb a přání. To vše však většina dětí umí už z mateřské školky.

Samozřejmostí je také určité chování, které dětem vštěpují už rodiče. Učitelům se vyká, při příchodu a odchodu dítě umí pozdravit a také poděkovat, nebo si říct o pomoc. Není pro něj problém obout si boty, a také zavázat tkaničky. To samé platí i o základních hygienických návycích. Bez zaváhání si vyčistí zuby, umyje ruce a dojde si samo na záchod.

Emociálně už je dítě také mnohem více vyrovnané. Hysterické a impulsivní výbuchy vzteku už by měly být minulostí. Dítě předškolního věku, se při zlobě vyjadřuje už spíše slovně, bz afektivního chování.

Dítě by mělo projevovat zájem i o plnění úkolů, například v dětských časopisech. Mělo by se umět soustředit, a úkol se zdarem dokončit. S pomocí rodiče si dítě umí připravit věci na další den do školy a ve svých školních pomůckách udržovat pořádek.

Pamatujte, že schopnost samostatní práce se vyvíjí postupně a v prvních letech je proto pomoc rodičů určitě žádoucí. Pozorujte však jestli vaše dítě projevuje o školu zájem. V opačném případě, je možné, že ještě není na nástup do školy zralé. Mohla ho odradit i poznámka starších dětí, nebo prvotní neúspěchy.

Své dítě znáte nejlépe právě vy, a pokud budete vnímat jeho projevy, tak s určitostí jeho zralost odhalíte.

Pozor na moc brzký nástup do školy

Pokud dítě nastoupí do školy příliš brzy, pak to pro jeho vývoj může mít hluboké následky. Z usměvavého dítěte se může snadno stát přetížený školák, který bude nešťastný z případných prvních neúspěchů. Přetíženost dítěte se může projevit i v oblasti zdraví. Takové dítě často bolí hlava a také je mnohem náchylnější k nemocem. Nezdary, kterých se dřív, nebo později většina školáků dočká může mít negativní důsledky v sebehodnocení dítěte a s tím také na celkovou motivaci dítěte.

Je možné, že dítě, které navštěvuje školu příliš brzy nebude zvládat základní látku a v dalším učivu pak bude zaostávat. Nástup do školy svého dítěte si proto vždy dobře rozmyslete a vždy jednejte hlavně v zájmu dítěte. Pamatujte, že předčasný nástup mu může opravdu uškodit.

Jak poznáte dítě, které na školu není připravené?

 • Vaše dítě je neklidné, nebo nepřirozeně utlumené
 • Příliš impulzivní projevy, nebo zbytečně zdlouhavé výroky
 • Neschopnost soustředit se
 • Neschopnost dokončit úkol
 • Zbystřete také, pokud je vaše dítě nadmíru neobratné, vyžaduje péči dospělých, či se projevuje zakřiknutě, nebo bázlivě
 • Sledujte také kontakt s pedagogem a ostatními dětmi
 • Existuje několik metod, které by nástup do školy mohli vašemu dítku alespoň z části ulehčit. Zkuste mu proto trochu pomoci a příjemnou formou ho na nástup do školy připravit.

Co můžete udělat pro svého prvňáčka vy doma

V rámci přípravy dítěte do školy je důležitý čas, který dítěti věnujete. Ideální je číst dítěti knížky a o příběhu si i povídat. S dětmi předškolního věku je možné i plynule vést dialog, popisovat obrázek a tím rozšiřovat jejich slovní zásobu. Kvalita mluveného slova a s tím i schopnost se právně s ostatními dorozumět je pro vstup dítěte do školy velmi důležitá.

Předškolní dítě by mělo obstojně zvládat základy slušného chování. Naučte ho poprosit, poděkovat a také pozdravit. Mělo by být také jasně vymezené hranice a bez problému je dodržovat. Důležité je také podporovat dítě v samostatnosti a čím dál tím méně mu pomáhat. S tím souvisí také domácí práce. Většinu z nich už je dítě schopné zvládnout a v jejich plnění mu proto rozhodně nebraňte. Ne vše se však povede na poprvé a za chybu, nebo nezdar své dítě rozhodně netrestejte.

Učte své dítě hravou formou, pomocí stavebnic, malování, nebo deskových her. Dbejte na to, aby znalo barvy a také se orientovalo v prostoru. Pojmy jako pravá, levá, doprava a do leva, by mu neměli být cizí. Ve společenských hrách by dítě mělo být schopné i adekvátně přijmout prohru. Později se tak s případným neúspěchem lépe vyrovná i ve škole.

Než půjdete k zápisu, zkontrolujte, zda vaše dítě umí vše, co má:

 • Dítě ví, kolik mu je let, zná své jméno a také adresu
 • Nemá problém se základními barvami a také geometrickými tvary
 • Napočítá do deseti
 • Bez problému se orientuje v prostoru
 • Zvládne vymalovat omalovánky a také dokreslit obrázek
 • Slabikovat slova
 • Dokáže přednést básničku, nebo zazpívat písničku
 • Umí vystřihnout obrázek

 Jak s přehledem zvládnout školní docházku?

Je na čase si také přiznat, že ne každé dítě je pro školní docházku stvořené. Některé děti školní rozvrh nebaví, špatně se soustředí, a škola je pro ně zkrátka noční můrou. Pomocí jednouchých pravidel může školní docházku zvládnout každý bez stresu a zbytečných hádek.

Jako rodič byste známkám svého dítěte neměl věnovat přemrštěnou váhu. Pokud dítě škola vyloženě nebaví, pak mu pomozte zvládnout nutné minimum a buďte mu vždy oporou.

V komunikaci s dítětem je vždy lepší volit otevřenost a neprostou upřímnost. Proč dítěti neříct, že s některými školními praktikami nesouhlasíte, ale abyste se ubránili postihu, je nutní je dodržovat. Ukažte dítěti i jiné způsoby vzdělávání, jako jsou knihy, nebo internet.

Základem k úspěchu v komunikaci je mít respekt k sobě i druhým. Nikdy nepodceňujte něčí práci, nebo vzdělání. Lásku k dítěti pak rozhodně nepodmiňujte dosaženými výsledky. Ve většině případech stačí svému dítěti naslouchat a zjistit tak co ho baví.

Ve vývoji dítěte je neřízená hra velice důležitá. Hra je a vždy bude ta nejlepší učební metoda.

Ideální je sestávat se s lidmi různého věku a kultur. Dopřejete mu tak rozhled.

Neobětujte se dítěti. Dítě musí vědět, že život s ním vás baví a naplňuje, ne obtěžuje.

Pamatujte, že dítě se učí nápodobou. Nebojte se uznat chyby a přijmout za ně následky. Učíte tím dítě vyrovnat se s nezdarem.

Výběr střední a vysoké školy nechte na dítěti. Pomozte mu najít něco co by ho zajímalo, zbytek už si zařídí zcela určitě samo. 

Nepodceňte spolu s přípravou kvalitní školní výbavu

Výběr školní aktovky je zcela zásadním bodem. Kvalitní školní batoh je důležitý pro vývoj páteře. ideálně je také opatřena reflexními prvky.

Do každé správné školní tašky patří krásný penál vybavený tužkami, gumou a pastelkami. Na výběr pera není potřeba spěchat, kritéria později upřesní učitelka.

Nezapomeňte na výtvarnou výchovu a k tomu nutné vodovky, tempery, štětce, ale také hadřík, zástěra, nebo modelína.

Do výbavy každého školáka patří také tvrdé desky na sešity a obaly učebnice.

Sáček na tělocvik prvňáčkovi pomůže nic nezapomenout a mít ve věcech přehled.

Bačkůrky do školy jsou stejně nutné jako v mateřské škole.

Důležitý je také box na svačinu a také netekoucí láhev na pití.

Pro vašeho prvňáčka, ale i pro vás, je nástup do školy velikou událostí. Udělejte maximum proto, abyste si ho zpříjemnili a zůstali vám jen krásné vzpomínky.